Pöytävaraukset

Varaa pöytä

  • Voit varata meiltä pöydän puhe­li­mitse +358 (0)9 4289 3390 tai säh­kö­pos­tilla info@​red-​onion.​fi.
  • Pöy­tä­va­rauksen voi tehdä myös vie­reisen varaus­ka­len­terin kautta

Jos varausa­jan­kohtaan on alle 4 h, pyy­dämme ottamaan yhteyttä suoraan ravin­tolaan. Vain osa pöy­distä on varat­ta­vissa etu­käteen, joten olet ter­ve­tullut paikan päälle myös ilman varausta.